Despre noi

 Asociaţia Culturală HELIS  – Slobozia, cu sediul în bd. Matei Basarab, nr. 30, Slobozia, Ialomiţa, este legal constituită în baza încheierii judecătoreşti nr. 8/11.08.2003, cod fiscal 15702097.

Scopul înfiinţării
Promovarea creaţiilor culturale ale autorilor ialomiţeni în scop informativ şi educativ prin editare de publicaţii culturale, organizare de conferinţe, simpozioane, spectacole, concursuri, tabere de creaţie, expoziţii, participarea la manifestări culturale naţionale şi internaţionale, producţia de programe radio şi tv, conceperea de proiecte culturale regionale.

Obiectivele asociaţiei

  1. Valorificarea creaţiilor culturale locale.
  2.  Promovarea tinerelor talente.
  3. Edificarea unui spaţiu cultural ialomiţean integrat.
  4. Educaţia prin şi pentru cultură.
  5.  Stabilirea de relaţii culturale cu organizaţii de profil din ţară şi străinătate şi promovarea intereselor culturale naţionale.
  6.  Realizarea unei structuri de elită culturală, posibil participant la nucleul societăţii civile.
Membri fondatori ai Asociaţiei Culturale HELIS
1. Gheorghe Dobre 15. Marcel Fotache
2. Nicolae Tache 16. Ion Neşu
3. Nicolae Stan 17. Muzeul Judeţean Ialomiţa
4. Elena Pacală 18. Ion Alecu
5. Valentin Rădoi 19. Florin Vlad
6.  Oliviu Vlădulescu  20. Emilia Vlad
7. Doina Roşca 21. Mihai Vişoiu
8.  Virgil Dascălu  22. Răzvan Ciucă
9. Aurel Sezciuc 23. Iulian Lalu
10. Gheorghe Păun 24. Viorel Iagăr
11.  Anghel Papacioc  25. Cristian Obrejan
12. Şerban Dencă 26. Dumitru Berghea
13. Amelia Dincă 27. Jan Cheptea
14. Nicolae Rotaru  

 

Membri ai Asociaţiei Culturale HELIS
1. Florin Ciocea 15. Marian Teşileanu
2. Alexandru Buleandră 16. Vitalie Buzu
3. Octavian Man 17. Marinache Vişinescu
4. Vasile Aionesei 18. Teodor Petre
5. Grigore Spermezan 19. Dragomir Popovici
6. Titi Damian 20. Elena Renţa
7. Ioan Man 21. Daniel Teodorescu
8. Mihaela Racoviţeanu 22. Nicolae Teoharie
9. Vasile Iordache 23. Florentina Loredana Dalian
10. Gabriel Vasilief 24. Maria Petre
11. Vasile Silvian Ciupercă 25. Mihalache Ghinea
12. Valentin Parnic 26. Adrian Bucurescu
13. Andreea Parnic 27. Emil Străinu
14. Veronica Panţuru 28. Costel Bunoaica

 

Consiliul director:
Gheorghe Dobre – preşedinte
Florin Vlad – membru
Doina Roşca – membru
Nicolae Stan – membru