Colaboratori


Lista cu colaboratorii HELIS

1. Anghel, Aurel

84. Fărâmă, Maria

167. Petre, Gheorghe

2. Aionesei, Vasile

85. Fasole, Mădălina Cristina

168. Petre, Viorica

3. Abel, Florian

86. Furiş, Mădălina

169. Pătru, George

4. Alecu, Ion

87. Filipoiu, Alina

170. Pietriş, Bohdan

5. Andru, Vasile

88. Fotache, Marcel

171. Petranici, Arcadie

6. Arsenie, Papacioc

89. Grigorescu, Ştefan

172. Popescu, Maria Diana

7. Apostol, Aurelian

90. Goci, Aureliu

173. Postelnicu, Gheorghe

8. Anghel, Mădălina

91. Grigore, George

174. Păduraru, Alexandru

9. Alecu, Florica

92. Ghinea, Mihai

175. Păduraru, Adrian

10. Alexandru, Elena

93. Ghinea, Valentina Mihaela

176. Pârvu, Tudora

11. Andrei, Asiria

94. Grigore, Simina

177. Preda, Valentin

12. Aron, Andreea Roxana

95. Grecu, Claudiu

178. Puşchin, Traşcă

13. Anton, Marinela

96. Golu, Mihai Alexandru

179. Preda, Ştefania

14. Apostol, Daniel-Petruş

97. Gheorghe, Viorica

180. Radu, Vasile

15. Banu, Crina-Maria

98. Grigoropol, Andreia-Luiza

181. Ratcu, Corneliu

16. Bulandra, Alexandru

99. Geantă, Maria

182. Roşca, Doina

17. Bunoaica, Costel

100. Grigorescu, Ileana Ancuţa

183. Roşioru, Ion

18. Buzu, Vitalie

101. Gâtea, Georgeta

184. Roşculeţ, Ioana Cătălina

19. Bucurescu, Adrian

102. Gradea, Rodica

185. Racoviţeanu, Mihaela

20. Butiuc, Anca-Teodora

103. Guyonvarch, Marion

186. Renţa, Elena

21. Botezatu, Petru

104. Hoinaru, Răzvan

187. Râncă, Nicoleta

22. Bănescu, Adria

105. Ianole, Ion

188. Rotaru, Nicolae

23. Băjenaru, Elena

106. Ilie, Romeo Aurelian

189. Răducanu, Dumitru Marian

24. Bucoveanu, Veronica

107. Iordache, Vasile

190. Radu, Nichi

25. Berghea, Veronica

108. Iorga, Mihai

191. Robe, Adin

26. Barbu, Bogdan Andrei

109. Iolu, Adrian Liviu

192. Rădoi, Anica

27. Basa, Violeta

110. Ion, Andrei

193. Sandu, Dorina

28. Bălan, Inculeţ

111. Istrate, Elena Mihaela

194. Stan, Marius

29. Bobârniche, Enciu

112. Iordache, Livia

195. Stan, Nicolae

30. Buzescu, Marieta

113. Iancu, Constantin

196. Stan, Loredana

31. Bogdan, Dan Ovidiu

114. Ispas, Narcis

197. Săvoiu, Elena

32. Banu, Mihaela

115. Ion, Ancuţa

198. Simionescu, Dan

33. Buhnea, Zaharia

116. Ionescu, Maria

199. Stoian, George

34. Burduşelu, Tudoriţa

117. Ionescu, Nicolae

200. Sefciuc, Cris

35. Buricea, Aurel M.

118. Lupea, Mihaela Codruţa

201. Stancu, Mariana

36. Băicoianu, Eleonora

119. Lotreanu, Victor

202. Stoica, Valeriu

37. Ciocea, Florin

120. Laurenţiu, Dan I.

203. Scărlătescu, Adrian

38. Codrin, Şerban

121. Loghin, Liviu

204. Stan, Alexandru

39. Cheleş, Nicoleta

122. Larco, Vasile

205. Stăneasă, Dan

40. Chercef, Gabriela

123. Man, Ioan

206. Stoicescu, Passionaria

41. Ciucă, Răzvan

124. Mărmureanu, Bianc

207. Spermezan, Grigore

42. Cârjan, Elena

125. Mureşan, Valentin

208. Străinu, Emil

43. Comăniţa, Ilie

126. Mocanu, Augustin

209. Simion, Diana

44. Conescu, Raluca

127. Marinescu, Atanasie

210. Stupcanu, Valeria

45. Constantin, Ionel

128. Matei, Raluca

211. Sefciuc, Aurel

46. Cioranu, Ion

129. Manole, Gabriel

212. Sârbu, Anca Aurora

47. Cioban, Marian

130. Meiloiu, Tudor

213. Suhai, Dănu

48. Cicu, Tudor

131. Meiloiu, Alexandra

214. Ştefanovici, Lucia

49. Ciocoiu, Emil

132. Mihai, Diana

215. Şelepiuc, Ana Maria Claudia

50. Cârneci, Radu

133. Minea, Dan Ştefan

216. Şişu, Raluca-Mihaela

51. Cişmaşu, Ioana Felicia

134. Matei, Constantin

217. Ştefănescu, Gabriela

52. Cărăbăneanu, Mariana

135. Michael-Titus, Constantin

218. Ştefan, Marian

53. Cuzuma, Cateluţa

136. Munteanu, Ion

219. Ştefan, Mălina Angela

54. Corbu, Emilia

137. Marin, Elena

220. Ştefan, Dan Cristian

55. Cârjan, Andreea Daniela

138. Munteanu, Radu

221. Teoharie, Nicolae

56. Cocora, Călin

139. Mitu, Silvian

222. Tătaru, Ionel Cristian

57. Cristea, Theodor

140. Marinel Gheorghe

223. Theodor Popescu, George

58. Crunţeanu, Daniel

141. Malinescu, Georgeta

224. Titus, Constantin Michael

59. Damian, Titi

142. Moisescu, Daniela

225. Tache, Nicolae

60. Dobre, Gheorghe

143. Mihalcea, Ştefan

226. Tudorache, Alina

61. Dalian, Florentina Loredana

144. Manta Tăicuţu, Valeria

227. Tilea, Ion

62. Dănuţă, Claudia

145. Mihok, Peter

228. Tomi, Marian Nicolae

63. Dinulescu, Cătălin

146. Miu, Constantin

229. Topor, Sorin

64. Dincă, Floricica

147. Neşu, Ioan

230. Tăicuţu, Nicolai

65. Dincă, Ana-Amelia

148. Nicolae, Victor

231. Tăbăcaru, Ana Maria

66. Dobrinescu, Adriana

149. Năstase, Elena-Daniela

232. Trică, Ioana

67. Dumitru, Marina Alina

150. Negre, Rodica

233. Tătaru, Alina

68. Dragoş, Mihai

151. Neagu, Ştefan

234. Toader, Elena

69. Dinu, Daniel

152. Nichita, Ana-Maria

235. Ungureanu, Florina

70. Dinu, Ion Constantin

153. Nistorescu, Mircea Gabriel

236. Unţanu, Maria

71. Dumitriu, Mircea

154. Niţu, Titus

237 Vasile, Mihaela

72. David, Alexandra

155. Necula, Răzvan

238. Voiteanu, Florina-Raluca

73. Drăgoi, Veronica

156. Obrejan, Cristian

239. Vlad, Florin

74. Dumitraşcu, Ana-Maria

157. Onciuleac, Alexandru

240. Vlad, Emilia

75. Dragomirescu, Irina

158. Oprea, Victor

241. Văceanu, Laura

76. Druchs, Gabriela-Teodora

159. Oneci, Sorina

242. Vlădulescu, Oliviu

77. Elias, Dan

160. Papacioc, Anghel

243. Vlad, Rareş Petru

78. Ezeanu, Marian

161. Petre, Elena Ruxandra

244. Vlasia, Ioan

79. Ene, Dorina

162. Păunescu, Anca

245. Vişoiu, Mihai

80. Ene, Ion

163. Pană, Vasile

246. Zarafu, George

81. Encică, Ionuţ Alin

164. Perrin, Pierre

247. Zicovski, Mihai

82. Elisav, Ada

165. Prodan, Ofelia

248. Zupcu, Ion

83. Frumosu, Diana

166. Păun-Ialomiţeanu, Gheorghe

249. Zupcu, Laurenţiu

 


Lista nr. 2 colaboratori Helis

1. Anghel, Bogdan Alexandru

31. Ducuţă, Ana Maria

61. Pavel, Constantin

2. Apostol, Daniel Petruş

32. Eldani, Maria

62. Păuleanu, Doina

3. Arc, Petre

33. Enciu, Mihai

63. Păun-Anastasiu, Laura

4. Axon, Alex

34. Gavriliu, Ramona

64. Păun, Aurelian

5. Asanache, Radu

35. Gheorghe, Solomon

65. Petre, George

6. Bala, Nicolae

36. Grama, Marius

66. Pobega, Cătălin

7. Băicoianu, Lale

37. Gramovici, Svetlana

67. Popa, Mia

8. Borş, Ana Maria

38. Hobeanu, Irina

68. Popa, Daniel

9. Bucur, Radu Daniel

39. Ionescu, Maria

69. Popovici, Cristian George

10. Burtea, Mirela

40. Ioniţă, Carmen

70. Reabov, Andrei

11. Câncescu, Beatrice

41. Istrate, Daniela

71. Roateş, Bogdan

12. Chiron, Yves

42. Jugănaru, Raluca

72. Roatiş, Florian

13. Cocioc, Paul

43. Lămureanu, Constantin

73. Roibu, Sorin

14. Coman, Alexandra

44. Lensel, Denis

74. Runcanu, Mihail

15. Constantin, Dinu Ion

45. Mare, Răzvan

75. Sandu, Dorina

16. Constantinescu, Nicolae

46. Marinescu, Nicu

76. Sandu, Irina Alexandra

17. Croitoru Capbun, Nicolae

47. Marinescu, Nicolae

77. Schooyans, Michel

18. de Jasay, Anthony

48. Matei, Ioana

78. Silivestru, Cristina

19. Delia, Roşca

49. Mocanu, Gheorghe

79. Simian, Mihnea

20. Diaconescu, Elena

50. Munteanu, Iulian

80. Slujitoru, Elena

21. Dimache, Cristina

51. Neagu, Alexandra Florina

81. Stan, Emil

22. Dinu, Diana Emilia

52. Nebel, Viorica

82. Stoica, Laura

23. Dinu, Tiberius

53. Necula, Ana Maria

83. Ştefan, Daniela

24. Dodan, Anca

54. Nicolae, Ioan

84. Şuiu, Silvia

25. Dorin, Gheorghe

55. Nicolae, Petre

85. Tănase, Ştefan

26. Dragomir, Anyta-Bianca

56. Niculiţov, Valentin

86. Toma, Anca

27. Dragomir, Constantin

57. Nistorescu, Mircea

87. Tomescu, Nicolae

28. Druncea, Elena-Aurelia

58. Olteanu, Ştefan

88. Tudor, Silviana

29. Druncea, Rodica

59. Oprea, Gheorghe

89. Udrea Iordache, Eugenia

30. Ducea, Mirel Costel

60. Paniş, Anatolie

90. Zebega, Lucian