Publicat pe

Gheorghe DOBRE

Nume: DOBRE

Prenume: GHEORGHE

Data naşterii: 01 iulie 1955

Locul naşterii: com. ION ROATĂ, judeţul IALOMIŢA

Stare civilă: căsătorit, un copil

Domiciliul: SLOBOZIA, judeţul IALOMIŢA

Adresă e-mail: gigizap2002@yahoo.com

Nivelul studiilor: licenţiat în istorie

Profesia: funcţionar public, consilier mass media

Loc de muncă: Consiliul Judeţean Ialomiţa

Debut: ziarul „Steagul roşu”, Bucureşti, 1972

Debut editorial: „Cântece şi semne”, versuri, volum colectiv al membrilor cenaclului „Dor fără saţiu” Urziceni, 1982

 

Cărţi publicate:

 • Cântece şi semne, versuri, volum colectiv, 1982;
 • Hiperouranios topos, versuri, Editura „Star Tipp”, 1998;
 • despre singurătate ca esenţă a materiei, versuri, Editura „Star Tipp”, 1999;
 • Ion Albeşteanu – un mare artist, monografie, în colaborare cu dr. Cristian Obrejan, 1999;
 • Dragon cu lotuşi în gură, versuri, Editura „Star Tipp”,  2000;
 • Ghilotina realităţii, versuri, Editura „Star Tipp”, 2001;
 • Exerciţii de libertate, versuri, antologie, Editura HELIS, 2005;
 • Devoratorii de iluzii, versuri, Editura HELIS, 2007;
 • Festivalul Amara – 40 de ani, în colaborare cu Nicolae Tache, Editura HELIS, 2007;
 • Coordonator al albumului „Judeţul Ialomiţa – România”, text româno-englez, 2002;
 • Minciuna din literă, proză şi eseu, Editura HELIS, 2010;
 • Sărind din piatră în piatră, poeme, Editura HELIS, 2011;
 • Trofee, versuri, Editura HELIS, 2012;
 • Minciuna din literă, ediţie revăzută şi mult adăugită, proză şi eseu, Editura HELIS, 2013;
 • Cântece din Muntenia – Nicolae Rotaru, monografie, împreună cu dr. Cristian Obrejan, Editura HELIS, 2013;
 • Şi au trăit ani mulţi, fericiţi – microroman, Editura HELIS, 2014;
 • FRAGMENTE” – eseuri, Editura HELIS, 2016; 

A realizat stilizarea versurilor din antologia de poezie macedoneană „Omul acela vine de undeva”, traducere Dimo Naun Dimcev, Editura HELIS, 2016.

A fost laureatul ediţiei 2016 a Festivalului Internaţional de Poezie „Întâlnirile Literare de la Struga”. Tot atunci şi revista HELIS a primit premiul special „Pentru promovarea schimburilor culturale în Balcani”.

 

 

Colaborări la revistele: „Luceafărul”, „Tomis”, „Ateneu”, „Provincia”, „Caţavencu”, „Orfeu”, „Sinteze”, „Ialomiţa cultural-artistică”, „Sud”, „Poezia”, „Agero – Stuttgart”, „Biserica de lemn”, „Pro-Saeculum”, „Fereastra”, „Literatorul”, „Oglinda literară”, „Meandre”, „HELIS”, „Caiete Silvane”, „EX-PONTO”, „Branuvania”(Macedonia), „Rast”(Macedonia).

 

Colaborări la: Radio România Cultural (promovat şi susţinut de Titus Vâjeu), Radio Campus, Antena 1 Slobozia.

 

Membru fondator al cenaclului „Dor fără saţiu” Urziceni(1977); membru în colectivul de conducere al revistei „Provincia”(1990); secretar general de redacţie/redactor la publicaţiile locale „Jurnalul de Ialomiţa”, „Tribuna Ialomiţei”, „Concret”, „Gazeta de Sud Est”, „Ştirea”, „Ialomiţa”.

 

Membru fondator şi preşedintele Asociaţiei Culturale HELIS Slobozia, redactor şef al revistei (www.revistahelis.ro) şi editurii HELIS (din mai 2003).

 

Antologiei „Exerciţii de libertate” îi este dedicat volumul „Exerciţii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre” de Aurel Anghel, Editura „Omega”, Buzău, 2007.

 

Referinţe critice: Aureliu Goci, Florentin Popescu, Ion Roşioru, Dan Simionescu, Mihai Antonescu, Mircea Dinutz, Titi Damian, Nicolae Stan, Nicolae Motoc, Victor Nicolae, Ioan Neşu, Tudor Cicu, Şerban Codrin, Marin Ifrim, Ion Machidon (toţi membri U.S.R.), Petru Botezatu( membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova), Nicolae Teoharie, Virgil Dascălu, Oliviu Vlădulescu, Maria Diana Popescu, Victor Sterom, Aurel Anghel, Dan Elias, Anghel Papacioc, Adrian Bucurescu, Nicolae Tache, Livia Dobrinescu, Romeo Aurelian Ilie.

 

 

 

Cronici la cărţi semnate de Gheorghe Dobre

 • Vivisecţii, Nicolae Motoc, Editura Ex Ponto, 2007,
 • Scriitori la Pontul Euxin, Ion Roşioru, Editura Ex Ponto, 2009,
 • La temelia cetăţii, Tudor Cicu, Editura Lorilav, 2008,
 • Poeţi români la frontiera mileniilor, Aureliu Goci, Editura NICULESCU, 2012.
Publicat pe

Dan ELIAS

S-a născut la 7 septembrie 1957, în comuna Fierbinţi, Ialomiţa.

Absolvent al Academiei de Studii Economice Bucuresti, promoţia 1984.

Profesor în comunele Maia, Fierbinţi, primar al comunei Fierbinţi (1992-1996), director economic al Spitalului Fierbinţi.

Pseudonimul lui Teodorescu Daniel.

A publicat versuri în „Luceafărul” (debut, 1983)

A publicat versuri în „Luceafărul” (debut, 1983), „Ialomita literar-artistică”, „Poezia”, „HELIS”.


Cărţi publicate:

 • Umbraria, poeme, Editura “Pandora”, 1994;
 • Erotica, poeme cu mult albastru, Editura “Pandora”, 1995;
 • Elixirul perfect la rosu, poeme, 2001;
 • Arta singurătătii, Editura “HELIS”, 2006;
 • Mersul pe nori. Sonete şi oglinzi, Editura “HELIS”, 2009;
 • Aristocratica, Editura “Elias Expres”, 2011.
Publicat pe

George GRIGORE

George Grigore s-a născut la data de 2 februarie 1958, în satul Grindu (judeţul Ialomiţa).
El a absolvit în anul 1983 cursurile Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, secţia arabă-chineză, obţinând în 1997 un doctorat în filologie la Universitatea Bucureşti, cu lucrarea Problematica traducerii Coranului în limba română.

Ca poet (în limbile română şi arabă), a debutat în anul 1991 cu volumul Primăvara la Bagdad.
A obţinut pentru creaţia sa numeroase premii naţionale – cum ar fi premiul Valahia (2001), – şi internaţionale – cum ar fi premiul Na‘man (Liban), 2005.

 


Activitate

Ca editor-traducător, în iunie 2000 fondează la Editura Kriterion, Bucureşti, colecţia Bibliotheca Islamica, unde va publica, printre altele, propriile traduceri ale unor cărţi de referinţă pentru spaţiul islamic.
Încă de la început se remarcă în mod special prin traducerea în limba română a Coranului (republicată de mai multe ori, după prima ediţie din anul 2000, inclusiv într-o ediţie bilingvă, arabă-română, apărută la Istanbul în anul 2003).

Din anul 2001 este editor asociat al revistei Romano-Arabica, publicată de Centrul de Studii Arabe al Universităţii Bucureşti.

În afară de numeroasele traduceri din limba arabă, a tradus şi literatură română în arabă: în 1995 a publicat la Bagdad, în traducere arabă, o antologie de poezie românească sub titlul Kāna yağibu (Ar fi trebuit), lucrare premiată de Uniunea Scriitorilor Irakieni.

Tot la Bagdad a publicat în traducere arabă piesa de teatru Matca (Al-Mağrā) de Marin Sorescu.
În 2002, a publicat – în Liban, în traducere arabă, Taghyān al-hulm (Tirania visului) de Carolina Ilica.
Activitatea sa pedagogică nu se rezumă la cursurile ţinute la Universitatea Bucureşti.
A publicat o serie de lucrări menite să fie instrumente utile atât studenţilor, cât şi tuturor celor care doresc să înveţe limba arabă, fără a avea o pregătire fundamental filologică (dicţionare, un ghid de conversaţie, un manual de ortografie şi caligrafie arabă).

A publicat, pe lângă altele, articole şi studii despre Coran şi islam, precum şi despre dialectele arabe (cu precădere despre araba bagdadiană şi arabă mardineză), în ţară şi străinătate (Irak, Iordania, Olanda, Turcia, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Polonia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Tunisia, Spania, Austria etc.).
Pe lângă studiile de arabistică, este preocupat şi de kurdologie, domeniu în care a publicat monografiile Slujitorii Diavolului; Cartea Neagră, Cartea Dezvăluirii (1994); Poporul kurd – file de istorie (1997) etc.

Colaborator al revistei HELIS.

 

Lucrări proprii şi traduceri publicate în volume (selectiv)

 • George Grigore, Din arta culinară a Orientului arab, Iacobi, Bucureşti, 1991
 • Poveşti irakiene, culegere şi traducere din araba irakiană de George Grigore, Coresi, 1993
 • Slujitorii Diavolului; Cartea Neagră, Cartea Dezvăluirii, monografie şi traducere de George Grigore, Editura Călin, 1994
 • Kana yagibu (Ar fi trebuit), Din poezia română contemporană (selecţie şi traduceri în arabă de George Grigore şi K. O. Al-Amiri), Al-Ibda', Bagdad, 1995
 • George Grigore, Poporul kurd – file de istorie, Interprint, 1997
 • George Grigore, Bucate arabe, Prefaţă de Vasilica Ghiţă Ene, Editura Călin, Bucureşti, 1997
 • George Grigore, Problematica traducerii Coranului în limba română, Prefaţă de Nadia Anghelescu, Ararat, 1997
 • George Grigore şi Şêro Berazî, Rêkêşa axaftina kurdî-romanî – Ghid de conversaţie român-kurd, Kriterion, Bucureşti, 1998
 • George Grigore şi Nicolae Dobrişan, Dicţionar arab-român, Teora, 1998
 • George Grigore, Ta‘allum al-lugha ar-rūmāniyya bidūn mu‘allim (Învăţarea limbii române fără profesor), Dār aš-šurūq, Beirut, 2000;
 • Coranul, studiu introductiv, traducere din limba arabă şi note de George Grigore, Kriterion, 2000; 2002; Herald, 2005
 • Al-Ghazali, Firida luminilor, traducere, prefaţă şi note de George Grigore, în volumul Călăuza dervişului – din mistica islamică (editat împreună cu Luminiţa Munteanu), Kriterion, Bucureşti, 2001
 • Ibn Tufayl, Hayy bin Yaqzan (roman filosofic), traducere, studiu introductiv, note de George Grigore, Kriterion, 2001
 • Ibn Ruşd (Averroes), Cuvânt hotărâtor privind stabilirea legăturii dintre legea revelată şi filosofie, traducere, studiu introductiv, note de George Grigore, Postfaţă de Teodoru Ghiondea, Kriterion, 2001
 • Badiuzzaman Said Nursi, Cuvinte, traducere de George Grigore, Nesıl Yayınları, Istanbul, 2002
 • Carolina Ilica, Tagiyan al-hulm; 13 qasidat hubb (Tirania visului; 13 poeme de dragoste), traducere în limba arabă de George Grigore, Naaman, Jounieh, Liban, 2002
 • Ibn 'Arabi, Geneza cercurilor, Filiaţia spirituală, studiu introductiv, texte prezentate şi traduse din limba arabă de Rodica Firănescu şi George Grigore, Kriterion, 2003
 • Coranul (ediţie bilingvă română-arabă), traducere în limba română de George Grigore, Çağrı Yayınları, Istanbul, 2003
 • Ochiul lăuntric – perspective islamice asupra divinităţii, studii şi traduceri din arabă de George Grigore, Editura Herald, 2005
 • George Grigore, L'arabe parlé à Mardin. Monographie d'un parler arabe périphérique, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, ISBN (13) 978-973-737-249-9
 • ‘Ali bin Abi Talib, Nahğ al-Balāġa, Calea vorbirii alese. Traducere din limba arabă şi cuvânt înainte: George Grigore. Cluj-Napoca: Kriterion, 2008
 • Mahmoud Darwish, Sunt arab. Poeme. Traducere din limba arabă şi cuvânt înainte: George Grigore. Cluj-Napoca: Editura Kriterion, 2009.
 • Basme de pe Tigru şi Eufrat. Selecţie, traducere din limba arabă şi note: George Grigore. İlustraţii: Radu Răileanu. Iaşi: Editura Polirom, 2009. İSBN: 978-973-46-1444-8.
 • Shabab bila shaykhukha wa hayat bila mawt (Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte). Traducere din română în arabă: George Grigore; Ilustraţii: Carmen Burcea Haber; Cuvânt-înainte: Omar Abdulaziz. Sharjah (EAU): Da’irat ath-thaqafa wa-l-’ilam.
 • Kalila şi Dimna sau Poveştile lui Bidpai, traducere după versiunea arabă a lui Ibn al-Muqaffa', note şi postafaţă: George Grigore. Iaşi: Editura Polirom, 2010.
 • Jabra Ibrahim Jabra, Celelalte camere. Coordonarea colectivului de traducători din limba arabă, prefaţă şi note: George Grigore. Iaşi: Editura Ars Longa. 2010. pp. 172, ISBN 821.411.21-31-135.1
 • Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, Întoarcerea lui Hulagu. Traducere din limba arabă şi note: George Grigore. Iaşi: Editura Ars Longa. 2011.


Afilieri

 • Association Internationale de Dialectologie Arabe
 • Asociaţia Română de Studii Religioase
 • Uniunea Scriitorilor din România
 • Uniunea Scriitorilor şi Literaţilor Irakieni
 • Centrul de studii arabe, Universitatea din Bucureşti

 

În 2008 a fost desemnat ambasador al Alianţei Civilizaţiilor pentru România.

 

 

Participări la conferinţe internaţionale   

A participat, cu lucrări, la conferinţe internaţionale pe teme de islamologie sau de dialectologie arabă: Bagdad (1997), Marrakech (2000), Amman (2000), Istanbul (2000, 2004, 2009), Tetouan (2001), Tbilisi (2001), Cadiz (2002), Casablanca (2003), București (2003; 2007), Hammamet (2004), Londra (2005), Mardin (2006, 2007), Maryland (2006), Viena (2006), Siirt (2006), Colchester (2008), Doha (2008), Islamabad (2010), Erbil [[2010), Riad (2010), Cluj-Napoca 2010 etc.

Publicat pe

Ștefan GRIGORESCU

Licențiat în istorie al Universității din București (1997). Doctor în istorie (2008).

Deputat în Adunarea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor (2006-2014). Consilier parohial (din 2014).

Membru în Consiliul Național al Societății de Științe Istorice din România (din 2006) și președinte al SSIR-filiala Ialomița. Cavaler al Ordinului Meritul pentru Învățământ (2004). Decorat cu Ordinul Crucea Sloboziei în grad de cavaler (2013), pentru merite culturale deosebite.

Peste 400 de studii și articole de istorie, publicate în: Magister, Tezaur, Helis, Bărăganul Ortodox, România Turistică, Lumina, Tribuna literar-artistică și culturală, Studii și articole de istorie, Historica, Memoria Oltului și Romanaților, Bibliotheca Septentrionalis, Glasul Bisericii, Studii și articole de istorie locală și viață cotidiană etc. Autor sau coautor la 26 de volume de istorie națională, istorie locală, istorie bisericească, istorie militară, epigrafie, patrimoniu și monumente istorice.

Premiile Naționale al Societății de Științe Istorice din Romania (2007, 2012, 2014 și 2016).

Inspector de istorie în cadrul I.S.J. Ialomița (2002-2011), Inspector școlar general adj. (2011-2012), în prezent profesor titular la Colegiul Național Grigore Moisil Urziceni.

,,Diplomă de excelență în cultură" din partea Municipalității Urziceni (2015) și ,,Diplomă de excelență în cultură” din partea Fundației și Revistei Noul Literator  (Craiova, 2015).      

I. VOLUME DE AUTOR/ COAUTOR.

A. AUTOR

 1. IALOMIȚA  MEDIEVALĂ. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2004, 240 pagini. ISBN 973-85796-9-4.
 2. AȘEZĂRI  ȘI MONUMENTE IALOMIȚENE. Editura Helis, Slobozia, 2006, 312 pag. ISBN (10) 973-88050-1-5; ISBN (13) 978-973-88050-1-9.
 3. ISTORIA  MĂNĂSTIRII  BALACIU. Cu o Prefață de P.S.Dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2007, 164 pag. ISBN 978-973-87918-7-4.
 4. INSCRIPȚII DIN JUDEȚUL IALOMIȚA. Cu un Cuvânt Înainte de P.S. Vincențiu [Grifoni], Episcop al Sloboziei și Călărașilor. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2009, 216 pag. ISBN 978-973-87918-6-2.
 5. .MÂNĂSTIREA ,,SFINȚII VOIEVOZI” SLOBOZIA.Scurt istoric și prezentare generală. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2009, 48 pag. ISBN 978-973-87918-4-8.
 6. NOTIȚE ISTORICE IALOMIȚENE. Editura Pro Transilvania, București, 2009, 144 pag. ISBN 978-973-715-206-0.
 7. CĂPITANII  LUI  MIHAI  VITEAZUL. Cu o Prefață de Comandor (retr.) Prof. Univ.Dr. Jipa Rotaru. Editura Univers Științific, București, 2011, 184 pag. ISBN 978-973-1944-5-0.
 8. MĂNĂSTIREA SFINȚII VOIEVOZI SLOBOZIA.Un rug aprins în inima Bărăganului. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2013, 160 pag. ISBN 978-606-92770-0-3.
 9. PROTOPOPIATUL FETEȘTI.  Cu un Cuvânt Înainte de P.S. Vincențiu [Grifoni], Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2013, 184 pag. ISBN 978-606-92770-7-2.
 10. PROTOPOPIATUL SLOBOZIA. Cu un Cuvânt Înainte de P.S. Vincențiu [Grifoni], Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2014, 384 pag. ISBN 978-606-8579-04-7.
 11. PROTOPOPIATUL URZICENI. Cu un Cuvânt Înainte de P.S. Vincențiu [Grifoni], Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2014, 416 pag. ISBN 978-606-8579-02-3.
 12. .RĂZVAN-VODĂ. O figură tragică din cronica Țării Moldovei.  Cu o Prefață de Prof.Dr. Bogdan Teodorescu, Secretar general al Societății de Științe Istorice din România. Valahia University Press, Târgoviște, 2015, 200 pag. ISBN 978-606-603-125-7.

B. COAUTOR

 1. SLOBOZIA  CULTURALĂ. Monografie. Editura Star Tipp, Slobozia, 2006, 252 pag. ISBN 973-8134-49-8.Capitolele Învățământul, pp.99-139 și Inscripțiile Sloboziei, pp.226-241.
 2. STUDII ȘI ARTICOLE DE ISTORIE. Grup Editorial Rotarymond & Rotarexim, Râmnicu Vâlcea, 2007, 288 pag. ISBN 10-973-87704-6-7.Studiul Civilizația românească în context european. Proiect didactic, pp.185-189.
 3. AȘEZĂMINTE BISERICEȘTI CREȘTIN-ORTODOXE DIN URZICENI. Editura Anca, Urziceni, 2008, 102 pag. ISBN 978-973-88746-2-6.Capitolul Scurtă istorie a Urzicenilor, pp.13-34.
 4. MONOGRAFIA INSPECTORATULUI ȘCOLAR AL JUDEȚULUI IALOMIȚA ȘI A CASEI CORPULUI DIDACTIC IALOMIȚA. Editura Star Tipp, Slobozia, 2008, 160 pag. Capitolul Revizoratul Școlar Ialomița. De la întemeiere până în anul 1918, pp.9-49, Capitolul Inspectori Școlari Generali ai județului Ialomița, pp.131-142, Anexe, pp.143-158. Coordonator, tehnoredactor și realizator al aparatului critic.
 5. DOMNITORII ȘI IERARHII ȚĂRII ROMÂNEȘTI. Ctitoriile și mormintele lor. Cu un Cuvânt Înainte de P.F.Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, București, 2009, 1328 pag. ISBN 978-973-88706-0-4.
 6. AUTOCEFALIE ȘI RESPONSABILITATE. Cu un Cuvânt Înainte al P.F.Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Editura Basilica a Patriarhiei Ortodoxe Române, București, 2010, 1096 pag. ISBN 978-606-8141-32-9. Capitolul Episcopia Sloboziei și Călărașilor, pp.223-252, în colab.
 7. RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI. Vol.IV. Ediție coordonată de Comandor Prof.Univ.Dr. Jipa Rotaru și Cpt.Dr.Luiza Lazăr-Rotaru. Editura Karta Graphic, Ploiești, 2011, 616 pag. ISBN 978-606-8312-35-4. Studiul Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria (1941-1944), pp.466-473.
 8. RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI. Vol.V. Ediție coordonată de Comandor Prof.Univ.Dr. Jipa Rotaru și Cpt.Dr.Luiza Lazăr-Rotaru. Editura Anca, Urziceni, 2012, 578 pag. ISBN 978-973-88746-2-6. Studiul Destrămarea Cehoslovaciei (1938-1939) și atitudinea României, pp.42-51.
 9. RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI. Vol.VI. Ediție coordonată de Comandor Prof.Univ.Dr. Jipa Rotaru și Cpt.Dr.Luiza Lazăr-Rotaru. Editura Anca, Urziceni, 2013, 588 pag. ISBN 978-973-85006-1-3. Studiul Guvernatorii Basarabiei, între anii 1812-1856, pp.160-167.
 10. RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI. Vol.VII. Ediție coordonată de Comandor Prof.Univ.Dr. Jipa Rotaru și Cpt.Dr.Luiza Lazăr-Rotaru. Editura Sitech, Craiova, 2014, 472 pag. ISBN 978-606-11-4174-6. Studiul Organizarea bisericească a Cadrilaterului (1913-1940), pp.141-172.
 11. AȘEZĂMINTE MONAHALE DIN EPISCOPIA SLOBOZIEI ȘI CĂLĂRAȘILOR. Cu un Cuvânt Înainte de P.S.Vincențiu [Grifoni], Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, 2014, 312 pag. ISBN 978-606-8579-09-2. Capitolele Mânăstirea Sfinții Voievozi Slobozia, pp.60-88 și Mănăstiri din județul Ialomița, pp.113-221.
 12. SLUJIRE ȘI DĂRUIRE. Vol.I. Cu un Cuvânt Înainte de P.S.Vincențiu [Grifoni], Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2014, 238 pag. ISBN 978-606-8579-06-1. Capitolele Protopopiatul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Protopopiatul Urziceni, pp.10-17, Protopopiatul Fetești, p.20-21, Mănăstirea Sfinții Voievozi Slobozia, pp.128-149, Mănăstirea Hagieni, pp.170-175,Mănăstirea Balaciu, pp.176-187 și Mănăstirea Chiroiu-Buna Vestire, pp.188-195.
 13. SLUJIRE ȘI DĂRUIRE. Vol.II. Cu un Cuvânt Înainte de P.S.Vincențiu [Grifoni], Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Editura Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, Slobozia, 2014, 688 pag. ISBN 978-606-8579-06-1. Studiile despre 49 de biserici.
 14. RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI. Vol.VIII. Ediție coordonată de Comandor Prof.Univ.Dr.Jipa Rotaru și Cpt.Dr.Luiza Lazăr-Rotaru. Editura Sitech, Craiova, [2015], 454 pag. ISBN 978-606-11-4832-5. Studiul Mareșalul Ion Antonescu în presa transnistreană, pp.380-385.

C. PREFAȚATOR

 1. Stelian Ivăncioiu,COMUNA CIULNIȚA.File de monografie. Cuvânt Înainte de Prof.Drd. Ștefan Grigorescu. Editura Helis, Slobozia, 2007, p.5-6. ISBN 978-973-88051-0-1.


 

D. STUDII ȘI ARTICOLE (parțial)

 • DOMNIA VOIEVODULUI VLAD ÎNECATUL ȘI CONFLICTUL CU CRAIOVEȘTII. În ,,Historica”. Revistă de Cultură Istorică și Pedagogică, Craiova, Anul X, Nr.1 (15), 2012, Editura Arves, pp.38-42. ISSN 1583-4816.
 • DESFIINȚAREA MĂNĂSTIRII BALACIU (1961).UN EPISOD AL TOTALITARISMULUI ÎN BĂRĂGAN. Revistă a Societății de Științe Istorice din România.[Constanța], An I, nr.1, 2015, Editura Bibliostar, pp.94-99. ISSN 2457-8533.
 • ACORDUL DE LA MUNCHEN. O LECȚIE A ISTORIEI. În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.4/ aprilie 2007, pp.44-46. ISSN 1841-6209.
 • ASUPRA LOCULUI BĂTĂLIEI ZISĂ ,,DE LA NĂNIȘORI”(1639). În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.7/ noiembrie 2008, pp.13-18. ISSN 1841-6209.
 • INVAZIA DIN GRENADA. UN EPISOD AL RĂZBOIULUI RECE. În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.9/ noiembrie 2009, pp.39-44. ISSN 1841-6209.
 • RĂZBOIUL CIVIL DIN COSTA RICA (1948).NAȘTEREA UNEI DEMOCRAȚII CENTRO-AMERICANE.În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.10-11/aprilie- noiembrie 2010, pp.57-59. ISSN 1841-6209.
 • BASARAB AL II-LEA (1442-1443).UN DOMN EFEMER PE TRONUL ȚĂRII ROMÂNEȘTI.


    În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.10-11/ aprilie-noiembrie 2010, pp.82-85. ISSN 1841-6209.

 • DOMNIA LUI RADU-BĂDICA (1523-1524).UN EPISOD AL LUPTELOR PENTRU TRON ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ A SEC.AL XVI-LEA. În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.12-13/ aprilie-noiembrie 2011, pp.3-8. ISSN 1841-6209.
 • RĂZBOIUL UGANDEZO-TANZANIAN (1978-1979) ȘI ÎNLĂTURAREA LUI IDI AMIN DADA. În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.12-13/ aprilie-noiembrie 2011, pp.39-43. ISSN 1841-6209.
 • CATASTIFUL OȘTIRII LUI MIHAI VITEAZUL. În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.15-16/ aprilie-noiembrie 2012, pp.3-6. ISSN 1841-6209.
 • BĂTĂLIA DE LA ARENI ȘI MOARTEA VOIEVODULUI ȘTEFAN-RĂZVAN (1595). În ,,Magister”. Revistă a Asociației Profesorilor de Istorie din România APIR-Clio. Editura Arves, Craiova, Nr.17-18/ aprilie-noiembrie 2013, pp.3-9. ISSN 1841-6209.
 •  ASUPRA ÎNCEPUTURILOR MĂNĂSTIRII CÂRNU. În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul V, nr.7, decembrie 2010, pp.3-9. ISSN 1842-6832.
 • UN EPISOD DIN ISTORIA ȚĂRII ROMÂNEȘTI. MOARTEA VOIEVODULUI VLAD ÎNECATUL (1532). În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul VI, nr.8, aprilie 2011, pp.70-76. ISSN 1842-6832.
 • ORIGINEA LUI ȘTEFAN-RĂZVAN, VOIEVOD AL MOLDOVEI (1595). O CONTROVERSĂ ISTORIOGRAFICĂ. În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul VI, nr.9, noiembrie 2011, pp.45-49. ISSN 1842-6832.
 • MIHAI VITEAZUL, SENIOR DE KONIGSBERG. În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul VII, nr.10, aprilie 2012, pp.44-48. ISSN 1842-6832.
 • UN EPISOD AL REUNIFICĂRII INDIEI. OPERAȚIUNEA POLO. În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul VII, nr.10, aprilie 2012, pp.84-86. ISSN 1842-6832.
 • INCIDENTELE DE LA HUEDIN (IULIE-AUGUST 1600). UN EPISOD AL EPOCII LUI MIHAI VITEAZUL. În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul VII, nr.11, noiembrie 2012, pp.20-25. ISSN 1842-6832.
 • VOIEVODUL RADU AL II-LEA ZIS PRASNAGLAVA ȘI DOMNIILE LUI (1421-1427). În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul VIII, nr.12, aprilie 2013, pp.29-37. ISSN 1842-6832.
 • UCIDEREA  LUI  MIHNEA CEL RĂU (1510). În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul IX, nr.13, aprilie 2014, pp.42-48. ISSN 1842-6832.
 • UN EPISOD LEGIONAR. FUNERALIILE GENERALULUI CANTACUZINO-GRĂNICERUL. În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul X, nr.14, aprilie 2015, pp.40-44. ISSN 1842-6832.
 • SOARTA VOIEVODULUI ALEXANDRU CEL RĂU. În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul XI, nr.15, aprilie 2016, pp.32-35. ISSN 1842-6832.
 • FUNERALIILE GENERALULUI CHRISTESCU. În ,,Tezaur”. Revista Societății de Științe Istorice-Filiala Buzău. Anul XI, nr.15, aprilie 2016, pp.36-40. ISSN 1842-6832.
 • FORTIFICAȚII MEDIEVALE ÎN MUNTENIA ESTICĂ. STUDIU DE CAZ:MĂNĂSTIREA SLOBOZIA. În ,,Studii și Articole de Istorie”. Vol.LXXVII. Societatea de Științe Istorice din România, 2010, pp.96-103. ISSN 0585-749X.
 • CHESTIUNEA MĂNĂSTIRILOR ÎNCHINATE. O CRONOLOGIE.  În ,,Glasul Bisericii”. Revista Oficială a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Anul LXVIII (2009), nr.7-12 (iulie-decembrie), pp.231-241. ISSN 1013-6789.
 • STAREȚII MÂNĂSTIRII SFINȚII VOIEVOZI DIN SLOBOZIA. DE LA ÎNTEMEIERE PÂNĂ LA SECULARIZARE. În ,,Glasul Bisericii”. Revista Oficială a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Anul LXIX (2010), nr.1-6 (ianuarie-iunie), pp.113-117. ISSN 1013-6789.
 • CĂPITANUL RADU CALOMFIRESCU. LEGENDA ȘI ADEVĂRUL ISTORIC. În ,,Memoria Oltului și Romanaților”. [Slatina],Anul V, nr.1 (47), ianuarie 2016, pp.36-40. ISSN 2284-7766.
 • REGULAMENTUL ORGANIC ȘI PRIMELE ALEGERI DIN OLT ȘI ROMANAȚI (1831). În ,,Memoria Oltului și Romanaților”. [Slatina],Anul V, nr.2 (48), februarie 2016, pp.73-76.ISSN 2284-7766.
 • ALEGĂTORII DIN ROMANAȚI ȘI OLT ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI CUZA. În ,,Memoria Oltului și Romanaților”. [Slatina],Anul V, nr.4 (50), aprilie 2016, pp.55-59.ISSN 2284-7766.
 • MOISE-VODĂ ȘI BĂTĂLIA DE LA VIIȘOARA (1530). În ,,Memoria Oltului și Romanaților”. [Slatina],Anul V, nr.6 (52), iunie 2016, pp.73-75.ISSN 2284-7766.
 • MORMÂNTUL LUI MIRCEA CEL BĂTRÂN. În ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Revista Bibliotecii Județene ,,Petre Dulfu” Baia Mare, Anul XXIII, nr.2 (45), decembrie 2015, pp.54-56. ISSN 1221-3764.
 • CÂTEVA CONSIDERAȚII ASUPRA UNUI ORAȘ MEDIEVAL IALOMIȚA. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul IV, nr.5(37), mai 2006, p.22. ISSN 1584-5672.
 • O FAMILIE DE MOȘNENI IALOMIȚENI DIN SECOLUL AL XVII-LEA: MEIOTEȘTII (I). În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul IV, nr.6(38), iunie 2006, p.22. ISSN 1584-5672.
 • O FAMILIE DE MOȘNENI IALOMIȚENI DIN SECOLUL AL XVII-LEA: MEIOTEȘTII (II). În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul IV, nr.7-8(39-40), iulie-august 2006, p.22. ISSN 1584-5672.
 • SATE IALOMIȚENE DISPĂRUTE. MĂRAȚI, LIPEREȘTI ȘI DOBROȚEI. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul IV, nr.9(41), septembrie 2006, p.10 și 22. ISSN 1584-5672.
 • SPAȚIUL IALOMIȚEAN LA ANUL 1829, DUPĂ O HARTĂ AUSTRIACĂ. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul IV, nr.10(42), octombrie 2006, p.13. ISSN 1584-5672.
 • EVOLUȚIA JUDEȚULUI IALOMIȚA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul VII, nr.12(80), decembrie 2009, p.12. ISSN 1584-5672.
 • SULTANA MARSIL, FILANTROPĂ DIN SECOLUL AL XIX-LEA. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul VIII, nr.2(82), februarie 2010, p.1. ISSN 1584-5672.
 • FRANZ JOSEPH SULZER ȘI IALOMIȚA. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul VIII, nr.3(83), martie 2010, p.11. ISSN 1584-5672.
 • MĂNĂSTIREA DRIDU. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul VIII, nr.4 (84), aprilie 2010, p.12. ISSN 1584-5672.
 • OASTEA LUI MIHAI VITEAZUL. CÂTEVA CONSIDERAȚII (I). În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul VIII, nr.6-7 (86-87), iunie-iulie 2010, p.15. ISSN 1584-5672.
 • 100 DE ANI DE LA MOARTEA LUI AUREL VLAICU. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul XI, nr.8-9 (124-125), august-septembrie 2013, p.21. ISSN 1584-5672.
 • O ÎNCERCARE DE STRĂMUTARE A BISERICII DE LA POIANA (1955). În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul XI, nr.10-11 (126-127), octombrie-noiembrie 2013, p.18. ISSN 1584-5672.
 • NEAMUL BOIERILOR ALEXEANU. MARELE BAN GHIORMA. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul XI, nr.12 (128), decembrie 2013, p.17. ISSN 1584-5672.
 • O EPISTOLĂ A UNUI PREOT IALOMIȚEAN, ÎN URMĂ CU UN VEAC. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul XII, nr.2 (130), februarie 2014, p.13. ISSN 1584-5672.
 • AVERILE BISERICILOR DIN PIUA PETRII ȘI BRĂILIȚA, LA ANUL 1927. În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul XIII, nr.9-10 (149-150), septembrie-octombrie 2015, p.11. ISSN 1584-5672.
 • PRIMELE ALEGERI REGULAMENTARE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA (1831). În ,,Helis”. Revistă de Cultură, Slobozia, Anul XIV, nr.1-2 (153-154), ianuarie-februarie 2016, p.17. ISSN 1584-5672.

Critică

,,Câteva cuvinte despre volumul domnului profesor Ștefan Grigorescu […] Domnul profesor Ștefan Grigorescu este și el un model, dacă vreți, pentru dumneavoastră, cei din Slobozia. E un tânăr, e foarte tânăr, poate aproape un sfert din vârsta mea sau o treime, să spunem […] Ce m-a izbit este maturitate de gândire, seriozitatea demersului, documentația foarte profesională…".(Acad.Dan Berindei, despre vol.Ialomița medievală, 2005)

,,Datorăm, așadar, încă o lucrare închinată marelui voievod român Mihai Viteazul, mai tânărului coleg Ștefan Grigorescu, care prin valoarea conținutului, stilul și metoda de cercetare, se constituie fără doar și poate într-o valoroasă contribuție la îmbogățirea istoriografiei românești, a istoriei artei militare în mod special [..] Ceea ce se simte însă deja cu certitudine este erudiția cercetătorului, acribia cercetării și valoarea monumentală a monografiei, astfel încât Căpitanii lui Mihai Viteazul va fi trecută pe drept și fără nici un fel de tăgadă pe blazonul Ștefan Grigorescu…”.(Comandor retr.Prof.Univ.Dr.Jipa Rotaru, despre vol.Căpitanii lui Mihai Viteazul, 2011)

,,Volumul, o lectură incitantă și instructivă totodată, surprinde luminile și umbrele celei mai scurte domnii (aprilie-august 1595) a lui Răzvan Ștefan, voievodul cu o evoluție controversată […] Scurta domnie a lui Ștefan Răzvan (de la Paști la Sfânta Maria 1595) capătă o strălucire meteorică prin succesele obținute în acel an 1595 de partea Ligii Creștine, în lupta antiotomană, alături de oștile din cele trei țări românești: Transilvania, Muntenia și Moldova. Lucrarea monografică realizată de Ștefan Grigorescu reușește meritoriu să dovedească aceasta, în contextul evenimentelor majore care au caracterizat istoria țărilor românești, către sfârșitul secolului al XVI-lea”. (Prof.Univ.Dr.Cezar Avram, Un episod tragic din istoria Țării Moldovei, la sfârșitul secolului al XVI-lea [Recenzie la vol.Răzvan-Vo]. În ,,Noul Literator”. Revistă trimestrială de cultură, Craiova, nr.20, septembrie 2015, pp.22-24).

Publicat pe

Ioan NEȘU

S-a născut la 1 iulie 1950 în oraşul Târgu Măgurele.

Inginer silvic şi cercetător ştiinţific în domeniul silviculturii, autor al unor lucrări despre perdelele forestiere de protecţie.
Prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a publicat mai multe romane: "Un pumn de iarbă" (1994), "Marele necunoscut" (1995), "Privire clandestină" (1996), "Zi de toamnă cu cal" (proza scurta, 1998), "Natură moartă cu statuie" (2000), "Alesul" (2002), “Ăştia” (2011), “Iepuraşul cel viteaz” (povestiri pentru copii, 2011).

A murit pe 29 ianuarie 2017 într-un spital din Bucureşti după o scurtă perioadă în care a acuzat dureri în piept.

Este prezent în revistele literare şi în mai multe antologii. Membru al Asociaţiei Culturale HELIS.

 

A publicat mai multe romane

 

 • „Un pumn de iarbă" (1994),
 • „Marele necunoscut" (1995),
 • „Privire clandestină" (1996),
 • „Zi de toamnă cu cal" (proza scurta, 1998),
 • „Natură moartă cu statuie" (2000),
 • „Alesul" (2002),
 • „Ăştia” (2011),
 • „Iepuraşul cel viteaz” (povestiri pentru copii, 2011).

 

Referințe critice

O circulaţie defectuoasă a carţilor face ca acest roman, Alesul, al lui I. Neşu, să ajungă la mine cu o întârziere de trei ani. Nu e, probabil, singura nedreptate pentru creator. Titlul pare, în acest context, o ironie amară – Alesul. Romanul s-a ales pe căi neştiute şi neîntortocheate până a ajuns în mâinile mele ca cititor.

Îl cunosc pe I. Neşu din romanul anterior – Natură moartă cu statuie – ca pe un prozator de forţa, cu propensiune către simbolic şi parabolic. Experienţa românească a sec. al XX-lea şi-a pus amprenta asupra scrisului său. Ca prozator, I. Neşu este, deopotrivă, un constructor, preferând formule narative clasice, şi un imaginativ, reunind în spaţiul epicii sale dimensiuni ale realismului fantastic şi magic.

Problema alegerii pune în discuţie (…) Citește mai departe

 

Publicat pe

Victor NICOLAE

S-a născut la 27 iulie 1950 în municipiul Urziceni.

Debut literar: TRIBUNA, Cluj, 1981.

Membru al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.
Membru al Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Arte.
Editorialist la ”NEW YORK MAGAZIN”.

  CĂRŢI, REVISTE, DRAMATURGIE:

 • ”SPĂRGĂTORII DE VITRINE”, roman – Editura DACIA, 1984
 • ”VRĂJITOAREA CIK… LA CIRC”, comedie pentru copii – premiera absolută: 30 martie 1986, la Teatrul Naţional Cluj (regia: Dorel VIŞAN) şi apoi la Teatrul ”Toma Caragiu” Ploieşti
 • ”GIGANTICA”, roman – Editura DACIA, în 1988.
 • ”EŞAFODUL”, revistă de autor, editată de Teatrul Naţional Cluj-Napoca, 1991.
 • ”SATYRICON” (scenariu după Petronius) – Teatrul Naţional Târgu-Mureş – premieră pe ţară: 16 aprilie 1994 – Regia: Victor Ioan FRUNZĂ, Scenografia şi Costumele: Adriana GRAND – Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol al anului 1994
 • ”SATYRICON: temă / PETRONIUS cu variaţiuni / Victor NICOLAE”, Editura POPA'S ART şi o nouă ediţie la Editura UNITEXT – coeditare Teatrul Național Târgu-Mureş, 1994
 • ”TEATRUL NAŢIONAL Cluj-Napoca: Studiu monografic” (coautor) – Editat de TNC-N, 1994
 • GALA '75 (revistă TNC-N, 1994, redactor-şef)
 • ”RECVIEM PENTRU PYGMALION” – nuvelă / scenariu dramatic,
 • ”ENIGMA CHEII DE ARGINT” – Almanahul Asociaţiei Scriitorilor Cluj, 1985
 • ”THYL ULENSPIEGEL” – (scenariu după Charles de Coster) – TEATRUL NAŢIONAL CLUJ-NAPOCA – Data premierei: 9 aprilie 1995 – Regia: Anca Bradu-Panazan, Decorul: T. Th. Ciupe, Muzica: Marius Marchiş
 • ”TAMERLAN CEL MARE” (versiune scenică, după Christopher Marlowe) – TEATRUL NAŢIONAL BUCUREŞTI – Data premierei: 27-03-1996, Regia: Victor Ioan FRUNZĂ. Scenografia: Adriana GRAND
 • ”LUPII DIN COLIVIE”, roman interzis de cenzură în 1987, apărut în 2002, Editura COGITO
 • ”NINIVE, EXTREMĂ URGENŢĂ!” – dosar literar în volumul ”RAPORTUL IONA” – alături de Ion Popescu-Brădiceni şi Virgil Bulat – Ed. COGITO, 2006
 • ”ANOTIMPUL TORNADELOR”, ciclu în antologia de poeme ”MURMURUL VOCILOR” (în română, franceză şi engleză) – Editura COGITO, 2007


  * PUBLICISTICĂ: NEW YORK MAGAZIN, HELIS, POESIS, STĂRUINŢA – revista liceului, S.L.A.S.T, UNU, AURORA, VATRA VECHE, FĂCLIA, CLOPOTUL, TRIBUNA…


  ** COAUTOR în ANTOLOGII / ALMANAHURI: Almanahul Asociaţiei Scriitorilor Cluj, 1984; ”Spectacol” – Almanah Tribuna, 1988; ”STAREA PROZEI”- Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; ”CLUJUL DIN CUVINTE”- Ed. CCŞ, 2008; ”CARTEA MEA FERMECATĂ”- Ed. CCŞ, 2009; ”CAIETELE DE POEZIE LUCIAN BLAGA” – FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” ediţia a 20-a, Cluj-Napoca, 6-7 mai 2010.

Referinţe critice

”Reflectând asupra romanelor lui Joyce, Faulkner, Kafka, Borges, Proust, un prozator ca Victor Nicolae desenează un triunghi romanesc alcătuit din umor, deriziune şi un anume tragic al scriiturii” – Ion POPESCU-BRĂDICENI.
 

”Romancier, dramaturg, jurnalist, redactor asociat al editurilor DACIA, UNITEXT sau DACONDES PRESSS, Victor NICOLAE dă nume unei prezenţe rodnic sincretice în cadrul Uniunii Scriitorilor din România.” – Virgil BULAT

 

Victor Nicolae – prozator, critic şi eseist transmodern – nu poate întreprinde un demers analitic exhaustiv pe unul, două ori mai multe volume ca entităţi de sine stătătoare (ar fi prea puţin!) ci doar ca părţi organice ale unui univers relativ unitar, dar absolut divergent, contradictoriu, antitetic: viaţa – realitatea insuportabilă, în care arta în primul rând sucombă neconsolată iremediabil.” – George MIREA

 

…LUPII DIN COLIVIE reprezintă însă un roman excepţional, cel mai bun pe care l-am citit din 1989 încoace, pe care-l recomand cu căldură nu numai criticilor, deşi se ştie cât sunt unii dintre ei de subiectivi atunci când e vorba de formularea unor judecăţi de valoare, ci şi publicului larg, încă doritor de o literatură de calitate. Profund, autentic, tensionat, 'Lupii din colivie' stă foarte bine, în raft, între 'Dimineaţa pierdută' a Gabrielei Adameşteanu, şi 'Ultima noapte de dragoste…' a lui Camil Petrescu." Ion ISTRATE

 

Victor NICOLAE – LUPII DIN COLIVIE: ”Cu acest titlu aluziv la vechiul semn licantropic, lupul dacic, romancierul, dramaturgul, editorul apare în editura Cogito, după ce a zăcut prin fişetele cenzurii anului 1987. Subtextul, parabola, alegoria de tip sud-american, care pe atunci era o soluţie de spart nucile de cocos ale capsomanilor vigilenţei, la o lectură în libertatea actuală a sporit ameţitor, sibilinic, procedeul, în favoarea unui suprarealism cu “cheie” enciclopedică. Sau, dacă vreţi, o anagramare holocaustică. Romanul lui Victor Nicolae este literatura de sertar care contrazice afirmaţia iertatului-fie Marin Sorescu, care nega existenţa cărţii contestatare la ieşirea din ceauşism. Labirintic, destinul lecturii de-criptive elitice, romanul este ditirimbic, necruţător şi oarecum depresiv, cum dealtfel autorul lucrează acut pe claviatura psihanalizei…. Vag, ne amintim de “Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter”, de Mateiu Caragiale. Decalcurile, însă, sunt transparente şi superioare. “S-a descoperit în tumorile maligne o nouă formă de viaţă (am zice, mai degrabă de …moarte! n.n.), care va înlocui actualele structuri biotice, mai rezistentă la nenorocirile abătute asupra planetei noastre, radiaţie, chimizare, dezastrul ultravioletelor, dereglarea termică. Iar pentru înlesnirea procesului de înlocuire trebuie împiedicată orice modalitate de vindecare de pe glob, prin sabotaj, prin corupţie sau prin crimă; umanitatea nu a fost niciodată mai periclitată, descoperirile ştiinţifice nu s-au întors niciodată cu o mai cumplită înverşunare împotriva omului şi totul în favoarea unui nebun canceros genial, căruia i s-a năzărit că astfel va fi socotit Creatorul şi Mântuitorul unei alte lumi probabile”… Un mesaj mai lucid şi mai sinistru nici că se poate! Cartea abundă în astfel de dezvoltări ale ideii de Catastrofism, fără a cădea în extrema ecologistică sau New Age… O carte cu totul extraordinară”.  –  Eugen EVU