revista_helis
"... nu trebuie să ne îndoim că şi cuvintele, la fel cu imaginaţia, pot fi cauză de multe şi mari erori, dacă nu ne păzim bine de ele" - Spinoza

Actualizat  26.08.2016

 
 
 
 

Evenimente 2016


• 11 - 13 august, 2016 - Poeţi ialomiţeni la Festivalul Internaţional de Literatură din Bitola, Macedonia

    În perioada 11-13 august 2016, în oraşul Bitola din Macedonia a avut loc un festival literar internaţional, la care au participat scriitori din: Serbia, Croaţia, Bulgaria, Cehia, Slovenia, Mongolia, România şi Macedonia. Din delegaţia română au făcut parte poeţii ialomiţeni Florin Ciocea şi Florentina Loredana Dalian, însoţiţi de poetul gălăţean Corneliu Antoniu.
    Prima zi de festival, desfăşurată la hotel „Kapri” din Bitola, a debutat cu discursurile oficiale, din partea organizatorilor adresând cuvântul de deschidere domnii: Zoran Pejkovski, preşedinte al Clubului Literar din Bitola şi Jordan Plevnesh, rector al Universităţii de Arte Audiovizuale „ESRA Paris-Skopje-New York”. A urmat un spectacol cu piesa „Apostolic miracles” de Zoran Pejkovski, în interpretarea actorilor de la Teatrul Naţional „Vojdan Cernodrinski” din Prilep. S-a făcut lansarea revistei „RAST”, numerele 14 şi 15-16 (în acest din urmă număr fiind prezenţi cu poezii şi ialomiţenii Gheorghe Dobre, Florentina Loredana Dalian şi Carmen Tănase).
    Punctul culminant al serii l-a constituit recitalul poeţilor şi acordarea premiilor „Knizeven Krug” (pentru poeţi macedoneni), „Slovo” (pentru poeţi străini) şi „Lingva” (pentru traducători). Premiile „SLOVO” au fost acordate câte unui poet din fiecare ţară străină participantă. Pentru România, premiul a fost decernat Florentinei Loredana Dalian.
    Seara s-a încheiat într-o ambianţă plăcută, cei prezenţi schimbând impresii, oferind reviste şi cărţi. Am primit de la doamna Vesna Mundishevska trei exemplare din numărul 15-16, câte unul pentru fiecare poet român publicat.
    A doua zi de festival a cuprins, pe lângă lansări de carte şi promovări de reviste (printre care şi revista „Helis” din Slobozia, „Detectiv literar” din Bucureşti, prezentate de Florin Ciocea şi „Antares” din Galaţi, prezentată de Corneliu Antoniu), vizite şi recitaluri ale poeţilor la Primăriile din Novaci şi Moghila. În ambele localităţi, ne-am bucurat de o primire extrem de amabilă din partea domnilor primari şi a personalului, am primit materiale de promovare, dar cele mai importante momente au fost recitalurile susţinute de invitaţi. Am admirat în mod deosebit buna organizare şi rigoarea respectării programului care ne fusese comunicat iniţial.
    Între cele două vizite, am făcut o plimbare prin Bitola. Amabilul nostru traducător - Dimo Dimcev - ne-a informat că mergem pe o stradă care a fost locuită de aromâni. Într-adevăr, am văzut şi steagul României, arborat pe o clădire despre care am aflat că este Consulatul ţării noastre. Arhitectura clădirilor de pe strada al cărei nume l-am uitat este una specifică Bucureştiului de altă dată, pe vremea când se putea mândri cu titulatura de „micul Paris”.
    Cele două zile de poezie ne-au oferit prilejul de a cunoaşte poeţii străini, oameni de cultură ai locului, extrem de implicaţi. Într-o ordine aleatorie, îi voi numi pe cei care mi-au lăsat o frumoasă amintire şi, probabil, pentru totdeauna (a nu se înţelege că ceilalţi nu mi-au făcut impresie plăcută, ci doar că am interacţionat mai puţin): din Serbia: Iskra Peneva, tânără matematiciană şi poetă, din Croaţia: Valerio Orlic şi Andjelka Korchulanic, din Bulgaria: Vania Angelova, din Mongolia: Leetiv Namdag Janchivin, arhitect, traducător şi poet şi, bineînţeles, din Macedonia: Vesna Mundishevsa-Veljanovska, poetă, implicată în organizare, Zoran Pejkovski, redactor-şef al revistei „Pact”, cel care a fost şi preşedinte al juriului, Jordan Plevnesh, bun prieten cu actorul Ion Caramitru, Igor Krajchev, din Veles, localitate înfrăţită cu Slobozia, Dimo Dimcev, poet şi traducător. Oameni de cultură de calitate certă, dar şi oameni calzi, amabili, ospitalieri.
    Prezenţa poeţilor români la acest festival a fost urmarea participării în luna iulie 2016, la festivalul literar de la Struga (Macedonia), a redactorului-şef al revistei „Helis”, scriitorul Gheorghe Dobre. Traducerea poeziilor din limba română a fost asigurată de poetul macedonean Dimo Dimcev (Dina Cuvata), căruia i s-a şi decernat premiul „Lingva”.
    Participarea ialomiţeană la Bitola nu este un act artistic izolat, ea făcând parte dintr-un fructuos schimb cultural iniţiat cu ani în urmă de domnul Mihailo Zikov, căruia i se cuvin alese mulţumiri.
    Dincolo de programul festivalului, noi, românii, aflându-ne pentru prima dată în Macedonia, am vizitat, atât cât s-a putut, localităţile apropiate şi nu mai puţin celebre: Ohrid şi Struga. Superb! Fără alte cuvinte. Acolo e de mers şi de văzut. Am trecut şi prin Veles (fratele sau sora Sloboziei), am poposit şi în Stip, oraşul domnului Zikov, prieten al poeţilor ialomiţeni. Peste tot am văzut o ţară frumoasă (chiar dacă, la fel ca şi la noi, ar mai fi de lucru la capitolul protecţiei mediului, dar nu acesta e subiectul), cu oameni frumoşi, cărora le adresăm omagiile şi mulţumirile noastre.

Florentina Loredana Dalian
Slobozia, 18 august 2016