revista_helis
"... nu trebuie să ne îndoim că şi cuvintele, la fel cu imaginaţia, pot fi cauză de multe şi mari erori, dacă nu ne păzim bine de ele" - Spinoza

Actualizat  25.03.2015

 
 
 
 

Evenimente 2015


Lansarea celor mai recente cărţi ale scriitorilor ialomiţeni Gheorghe Dobre, Nicolae Teoharie, Costel Bunoaica, Dan Elias, la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia


    Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia a fost locul de desfăşurare, joi, 5 martie a.c., ora 12.00, a lansării următoarelor cărţi:
    "Călător prin lumea deşartă", Editura RAFET, Râmnicu Sărat, 2014, volum de poezie al lui COSTEL BUNOAICA, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România;
    "Şi au trăit ani mulţi, fericiţi", Editura HELIS Slobozia, 2014, microroman al lui GHEORGHE DOBRE, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România;
    "să ne petrecem moartea împreună", Editura HELIS, Slobozia, 2014, volum de poezie al lui NICOLAE TEOHARIE, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România;
    ”Groapa cu var", Editura HELIS, Slobozia, 2014, volum de poezie al lui DAN ELIAS.
    Scriitorul Titi Damian, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, a participat la această întâlnire culturală în calitate de critic literar şi a prezentat volumele lansate. Au fost prezenţi, de asemenea, membrii USR Şerban Codrin şi Ioan Neşu, profesori ai Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia: Gheorghe Antonescu, Vitalie Buzu, directorul acestei instituţii de învăţământ.
    Manifestarea culturală s-a desfăşurat sub egida Uniunii Scriitorilor din România-Filiala Dobrogea, a Asociaţiei Culturale ”Helis”din Slobozia şi a avut ca principal obiectiv interacţiunea elevilor şi a profesorilor cu scriitorii ialomiţeni.
    Evenimentul a fost moderat de profesor Loredana Stan, care a mediat dialogul literar între invitaţi şi elevii pasionaţi de literatură de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia, membri ai Cercului de lectură „Animus”, ce fiinţează în liceu.
    Începutul întâlnirii a fost marcat de prezentările realizate de către patru eleve din clasa a XI-a, profil filologie, de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia, cu scopul de a familiariza auditoriul cu personalitatea şi activitatea scriitorilor invitaţi. Conţinutul prezentării a fost îmbogăţit cu citate şi comentarii critice referitoare la cărţile lansate. Astfel, eleva Jeny Căciulă a realizat prezentarea scriitorului Gheorghe Dobre, preşedintele Asociaţiei Culturale ”Helis”din Slobozia, redactor-şef al revistei culturale „Helis”, Valentina Urse a susţinut, de asemenea, o prezentare a poetului Costel Bunoaica. Activitatea literară a scriitorului Nicolae Teoharie a fost expusă de către eleva Bianca Buzescu, iar Alexandra Petre a surprins aspecte ale personalităţii scriitorului Dan Elias.
    Autorul volumului „Scriitori din Zodia Helis”, Titi Damian, prin observaţiile sale critice a dezvăluit tematica operelor autorilor ialomiţeni, punctând reperele fundamentale ale universului ficţional, situat sub auspiciile comune ale necesităţii de confesiune.     Scriitorii ialomiţeni au citit din creaţiile proprii.
    Scriitorul Şerban Codrin a animat întâlnirea literară cu anecdote moralizatoare referitoare la condiţia de scriitor.
    Centrul de greutate al întâlnirii a fost reprezentat de întrebările adresate de elevii Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia invitaţilor. Scriitorii au răspuns cu aceeaşi seriozitate liceenilor dornici de cunoaştere şi au mărturisit că au fost provocaţi de complexitatea întrebărilor ce au oferit pretexte pentru meditaţie. Divergenţele de opinie generate de aceste interogaţii au constituit puncte de interes pentru elevii prezenţii. În răspunsurile invitaţilor, aceştia au oferit elevilor modele autentice şi competente de evaluare critică, precum şi posibilitatea de a participa activ la o conversaţie animată, în contradictoriu. Curiozitatea elevilor a incitat o discuţie ce a înglobat aspecte pornind de la problematica generală a operei literare şi a condiţiei autorului, până la dezbaterea unor teme particulare referitoare la singurătate ori la motivaţiile personale ce au determinat îmbrăţişarea carierei literare. Autorii s-au reîntors cu nostalgie asupra propriilor începuturi scriitoriceşti, dezvăluind elevilor liste de opere literare al căror scop formator a constituit sursa de inspiraţie pentru manifestarea imaginaţiei creatoare. Discuţia a stimulat potenţialul creator al elevilor şi le-a oferit răspunsuri directe, de la sursă, la întrebările care-i frământau.
    Intenţia acestei întâlniri culturale a fost accea de a aduce în mijlocul elevilor personalităţi literare autohtone şi de a stimula înclinaţiile artistice ale liceenilor.

JENY CĂCIULĂ,
elevă în clasa a XI-a, profil filologie, Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia

Contorizare vizitatori