Publicat pe

Victor NICOLAE

S-a născut la 27 iulie 1950 în municipiul Urziceni.

Debut literar: TRIBUNA, Cluj, 1981.

Membru al UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.
Membru al Academiei de Ştiinţe, Literatură şi Arte.
Editorialist la ”NEW YORK MAGAZIN”.

  CĂRŢI, REVISTE, DRAMATURGIE:

 • ”SPĂRGĂTORII DE VITRINE”, roman – Editura DACIA, 1984
 • ”VRĂJITOAREA CIK… LA CIRC”, comedie pentru copii – premiera absolută: 30 martie 1986, la Teatrul Naţional Cluj (regia: Dorel VIŞAN) şi apoi la Teatrul ”Toma Caragiu” Ploieşti
 • ”GIGANTICA”, roman – Editura DACIA, în 1988.
 • ”EŞAFODUL”, revistă de autor, editată de Teatrul Naţional Cluj-Napoca, 1991.
 • ”SATYRICON” (scenariu după Petronius) – Teatrul Naţional Târgu-Mureş – premieră pe ţară: 16 aprilie 1994 – Regia: Victor Ioan FRUNZĂ, Scenografia şi Costumele: Adriana GRAND – Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol al anului 1994
 • ”SATYRICON: temă / PETRONIUS cu variaţiuni / Victor NICOLAE”, Editura POPA'S ART şi o nouă ediţie la Editura UNITEXT – coeditare Teatrul Național Târgu-Mureş, 1994
 • ”TEATRUL NAŢIONAL Cluj-Napoca: Studiu monografic” (coautor) – Editat de TNC-N, 1994
 • GALA '75 (revistă TNC-N, 1994, redactor-şef)
 • ”RECVIEM PENTRU PYGMALION” – nuvelă / scenariu dramatic,
 • ”ENIGMA CHEII DE ARGINT” – Almanahul Asociaţiei Scriitorilor Cluj, 1985
 • ”THYL ULENSPIEGEL” – (scenariu după Charles de Coster) – TEATRUL NAŢIONAL CLUJ-NAPOCA – Data premierei: 9 aprilie 1995 – Regia: Anca Bradu-Panazan, Decorul: T. Th. Ciupe, Muzica: Marius Marchiş
 • ”TAMERLAN CEL MARE” (versiune scenică, după Christopher Marlowe) – TEATRUL NAŢIONAL BUCUREŞTI – Data premierei: 27-03-1996, Regia: Victor Ioan FRUNZĂ. Scenografia: Adriana GRAND
 • ”LUPII DIN COLIVIE”, roman interzis de cenzură în 1987, apărut în 2002, Editura COGITO
 • ”NINIVE, EXTREMĂ URGENŢĂ!” – dosar literar în volumul ”RAPORTUL IONA” – alături de Ion Popescu-Brădiceni şi Virgil Bulat – Ed. COGITO, 2006
 • ”ANOTIMPUL TORNADELOR”, ciclu în antologia de poeme ”MURMURUL VOCILOR” (în română, franceză şi engleză) – Editura COGITO, 2007


  * PUBLICISTICĂ: NEW YORK MAGAZIN, HELIS, POESIS, STĂRUINŢA – revista liceului, S.L.A.S.T, UNU, AURORA, VATRA VECHE, FĂCLIA, CLOPOTUL, TRIBUNA…


  ** COAUTOR în ANTOLOGII / ALMANAHURI: Almanahul Asociaţiei Scriitorilor Cluj, 1984; ”Spectacol” – Almanah Tribuna, 1988; ”STAREA PROZEI”- Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008; ”CLUJUL DIN CUVINTE”- Ed. CCŞ, 2008; ”CARTEA MEA FERMECATĂ”- Ed. CCŞ, 2009; ”CAIETELE DE POEZIE LUCIAN BLAGA” – FESTIVALUL INTERNAŢIONAL „LUCIAN BLAGA” ediţia a 20-a, Cluj-Napoca, 6-7 mai 2010.

Referinţe critice

”Reflectând asupra romanelor lui Joyce, Faulkner, Kafka, Borges, Proust, un prozator ca Victor Nicolae desenează un triunghi romanesc alcătuit din umor, deriziune şi un anume tragic al scriiturii” – Ion POPESCU-BRĂDICENI.
 

”Romancier, dramaturg, jurnalist, redactor asociat al editurilor DACIA, UNITEXT sau DACONDES PRESSS, Victor NICOLAE dă nume unei prezenţe rodnic sincretice în cadrul Uniunii Scriitorilor din România.” – Virgil BULAT

 

Victor Nicolae – prozator, critic şi eseist transmodern – nu poate întreprinde un demers analitic exhaustiv pe unul, două ori mai multe volume ca entităţi de sine stătătoare (ar fi prea puţin!) ci doar ca părţi organice ale unui univers relativ unitar, dar absolut divergent, contradictoriu, antitetic: viaţa – realitatea insuportabilă, în care arta în primul rând sucombă neconsolată iremediabil.” – George MIREA

 

…LUPII DIN COLIVIE reprezintă însă un roman excepţional, cel mai bun pe care l-am citit din 1989 încoace, pe care-l recomand cu căldură nu numai criticilor, deşi se ştie cât sunt unii dintre ei de subiectivi atunci când e vorba de formularea unor judecăţi de valoare, ci şi publicului larg, încă doritor de o literatură de calitate. Profund, autentic, tensionat, 'Lupii din colivie' stă foarte bine, în raft, între 'Dimineaţa pierdută' a Gabrielei Adameşteanu, şi 'Ultima noapte de dragoste…' a lui Camil Petrescu." Ion ISTRATE

 

Victor NICOLAE – LUPII DIN COLIVIE: ”Cu acest titlu aluziv la vechiul semn licantropic, lupul dacic, romancierul, dramaturgul, editorul apare în editura Cogito, după ce a zăcut prin fişetele cenzurii anului 1987. Subtextul, parabola, alegoria de tip sud-american, care pe atunci era o soluţie de spart nucile de cocos ale capsomanilor vigilenţei, la o lectură în libertatea actuală a sporit ameţitor, sibilinic, procedeul, în favoarea unui suprarealism cu “cheie” enciclopedică. Sau, dacă vreţi, o anagramare holocaustică. Romanul lui Victor Nicolae este literatura de sertar care contrazice afirmaţia iertatului-fie Marin Sorescu, care nega existenţa cărţii contestatare la ieşirea din ceauşism. Labirintic, destinul lecturii de-criptive elitice, romanul este ditirimbic, necruţător şi oarecum depresiv, cum dealtfel autorul lucrează acut pe claviatura psihanalizei…. Vag, ne amintim de “Viaţa şi opiniile lui Zacharias Lichter”, de Mateiu Caragiale. Decalcurile, însă, sunt transparente şi superioare. “S-a descoperit în tumorile maligne o nouă formă de viaţă (am zice, mai degrabă de …moarte! n.n.), care va înlocui actualele structuri biotice, mai rezistentă la nenorocirile abătute asupra planetei noastre, radiaţie, chimizare, dezastrul ultravioletelor, dereglarea termică. Iar pentru înlesnirea procesului de înlocuire trebuie împiedicată orice modalitate de vindecare de pe glob, prin sabotaj, prin corupţie sau prin crimă; umanitatea nu a fost niciodată mai periclitată, descoperirile ştiinţifice nu s-au întors niciodată cu o mai cumplită înverşunare împotriva omului şi totul în favoarea unui nebun canceros genial, căruia i s-a năzărit că astfel va fi socotit Creatorul şi Mântuitorul unei alte lumi probabile”… Un mesaj mai lucid şi mai sinistru nici că se poate! Cartea abundă în astfel de dezvoltări ale ideii de Catastrofism, fără a cădea în extrema ecologistică sau New Age… O carte cu totul extraordinară”.  –  Eugen EVU

 

Publicat pe

Ion ROȘIORU

Poet, prozator, eseist. Născut la 14 august 1944 în comuna Mânzăleşti, judeţul Buzău. Urmează Liceul Teoretic în comuna Beceni. Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1972). Profesor de limba şi literatura franceză la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din oraşul Hârşova, din 1972 până în 2017. Cetăţean de onoare al oraşului de adopţie.

Debutează cu versuri în revista „Tomis” (nr. 1/1976).

Colaborează la: „Tomis”, „Luceafărul”, „România literară”, „Arcadia”, „Steaua”, „Revue Roumaine”, „Metafora”, „Dynamis”, „Orfeu”, „Orion”, „Amurg sentimental”, „Convorbiri literare”, „Dacia literară”, „Analele Dobrogei”, „Tribuna”, „Euro Poésie” (Franţa), „Albatros”, „Poezia”, „Poesis”, „Citadela”, „Spații culturale”, „Pro Saeculum”, „Axioma”, „Fereastra”, „Oglinda literară”, „Plumb”, „Bucovina literară”, „Ex Ponto”, „Helis”, „Litere”, „Bucureștiul literar și artistic” „,Agora”, „Agora literară”, „Constelații diamantine”, „Curtea de la Argeş”, „Apollon”, „Lettres de Malaisie, Pantouns”, „Sintagme literare”, „Memoria slovelor” ş.a.

 

PREMII LITERARE:

Laureat al mai multor concursuri de poezie: Premiul I „Panait Cerna”, Tulcea, în 1976; Premiul I la „Odă ţăranului român”, Buzău, 1980; Premiul special al juriului la „Moştenirea Văcăreştilor”, Târgovişte, 1988; Premiul oferit de „Revue française” pentru versuri scrise direct în limba franceză; Premiul revistei „Orion” în 1996 pentru cel mai bun haiku; Premiul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala „Dobrogea” şi al revistei „Tomis” pentru aport deosebit la susţinerea actului de cultură scrisă, în cadrul ediţiei a cincea a „Colocviilor tomitane” (1999); Premiul oferit de către „Biblioteque Internationale de poésie” (Franţa, 1999), Premiul „Florica Cristoforeanu” la Festivalul Internațional „Titel Constantinescu, Râmnicu Sărat, 2012 pentru traducerea volumului „Cele mai frumoase poezii” de Emile Verhaeren; Premiul Filialei Dobrogea a USR pentru traducerea unei selecţii de poeme ale lui Emile Verhaeren, 2013; Premiul „Mircea Micu”, în cadrul festivalului Internațional „Titel Constantinescu”, Râmnicu Sărat, 2013, pentru volumul de versuri „Mir(easmă”) de nard”.

Este cuprins cu un grupaj de versuri în antologia de poezie contemporană „Fereastra dinspre mare” (Constanţa, Editor Revista „Tomis”, 1995), în „Limba română este  Patria mea”, ediţia I, Bucureşti, 2013, în „Arta de a fi uman”, 8, Londra, 2014, în „Une poignée de pierreries”, www.éditions-jentayu.fr, Franţa, 2014, în Prix Naji Naaman, Liban, 2014.

 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala „Dobrogea”, din anul 1996 și al ASLRQ din 2010

 

CĂRŢI PUBLICATE:

 • „La ţărmul grânelor” (Versuri, Bucureşti, Editura Litera, 1988);

 • „Îngeri indecişi” (Roman, Constanţa, Editura Europolis, 1995);

 • „Pur” (Versuri, Constanţa, Editura Ex Ponto, 1998);

 • „Casa de la ţară” (Haiku, Târgu Mureş, Editura Ambasador, 1998);

 •  „Ţine-mă de vorbă să nu mor” (Roman, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2006);

 • „Cronicar la Pontul Euxin” (Critică literară, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2008);

 • „Incantaţii de mătase” (Versuri, Editura Editgraph, Buzău, 2012);

 •  “Trecutul afectiv se pierde” (Versuri, Editura Singur, Târgovişte, 2013);

 • “Mir(easmă) de nard” (Elide, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2013):

 • „Insomnii vesperale” (Versuri, colecţia Opera Omnia, Tipomoldova, 2013)

 • „Îşi pierde urma inorogul” (Cople şi elide,Editura Ex Ponto, Constanţa, 2016),

precum şi numeroase alte cărţi la Editura Virtual:

 • „Lacrimi triunghiulare”, „Clopotul din Dojoji”,

 • „101 schaltiniene”, versuri;

 • „Paznicul de vânătoare, proză scurtă”;

 • „Cronici ospitaliere”, Vol.I şi II, cronici literare etc.

A semnat versurile în limba franceză ale unor cărţi de haiku şi poeme aparţinând unor autori ca: Nicolae Motoc, Ioan Găbudean, Lucia Amarandei, Dumitru Ene-Zărneşti, Virgil Panait, Marian Ruscu, Arthur Porumboiu, Utta Siegrid König, Claudia Voiculescu, Victoria Milescu, Coman Şova  ş.a.